Materská škola Turgenevova 38, Košice

"Mám veľa kvetov," povedal "ale deti sú tie najkrajšie kvety zo všetkých".

Oscar Wilde

O nás

Vážení rodičia,
informácie o zápise detí, školských prázdninách nájdete na našej stránke vpravo hore pod sekciou "Dôležité".

V našej materskej škole sa výchova a vzdelávanie detí uskutočňuje podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a školského vzdelávacieho programu, ktorý má názov:
"Hravá škola-zdravá škola.".

Predškolský vek je veľmi dôležitým obdobím v živote človeka. Našim cieľom predprimárneho vzdelávania bude pripraviť deti na vstup do základnej školy a na aktívny život v spoločnosti. Prioritou našej školy je Zdravá škola, ktorej hlavnou myšlienkou je podpora zdravia. Základným cieľom zdravej školy je učiť deti postojom, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim zdravie a k váženiu si zdravia.

Zdravá škola dáva deťom možnosť získať správny postoj a poznatky, ktoré im umožnia správne sa rozhodnúť teraz ale aj v budúcnosti.

Dôležité

Zápis

Vyhlasujeme zápis:
na predrimárne vzdelávanie.

VVČ

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Turgenevova 38, Košice za školský rok 2022-2023:

Faktúry

Faktúry za rok 2023

Dôležité upozornenie

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.237 o určení výšky príspevkou na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Oznam

V súvislosti s aktuálnou situáciou protipandemických opatrení:

Stravovanie

Dokumenty: Nákup potravín a Rámcová objednávka

Čo potrebujem do MŠ:

Pozrite si, nezabudnite:

Zásady ochrany osobných údajov

Dodržujeme pravidlá, otvorte si .pdf: 

Darovanie 2% daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Prevádzka

Prevádzka materskej školy od 1.9.2023

od.6.30 hod. – do 16.30 hod.

Info

Základné a ďalšie informácie. 

Aktivity školy:
• plavecký výcvik
• lyžiarsky výcvik
• škola v prírode
• Deň Zeme
• Deň matiek
• Deň športu
• Deň rodiny
• Svetový deň výživy
• vychádzky do prírody

Spolupráca:
• ZŠ Gemerská
• Pedagogicko-psychologická poradňa
• kultúrne stredisko JUŽAN
• CVČ Popradská ulica  

Čo vám ponúkame?
• školský vzdelávací program - úzka spolupráca školy a rodiny
dobrá kvalita výchovno-vzdelávacích výsledkov
• stály kolektív kvalifikovaných pedagógov
• výučba cudzieho jazyka (angličtina)
• dlhodobá práca v projekte Zdravá škola
• príprava a zvládnutie prechodu do ZŠ
• počítačová trieda

Kontakty

Otváracie hodiny

pondelok-piatok:
6:00-17:00
sobota-nedeľa:
zatvorené

Materská škola Turgenevova 38, Košice © všetky práva vyhradené
webdesign: MRAK